־вƱ 1  30 ,fartech

־вƱ 1 30 ,fartech

thành phố hồ chí minh xổ số kết quả ngày 30 tháng 1

.

Xổ số thành phố hồ chí minh đã được xổ số vào ngày 30 tháng 1, và trung tâm xổ số đã tổ chức lễ xổ số lúc 8 giờ tối hôm đó. Xổ số này đã thiết lập 5 giải thưởng, bao gồm các giải thưởng đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm.

.

số thắng giải đầu tiên là:

.

09 15 23 35 42 49

.

số thắng giải thứ hai là:

.

15, 23, 35, 42, 49

.

số thắng giải thứ ba là:

.

23 35 42 49

.

số thắng giải thứ tư là:

.

35 42 49

.

số 5 là:

.

42 49

.

Mỗi vé xổ số được bán với giá 20.000 đồng việt nam và thời hạn mua vé xổ số là từ thứ hai đến thứ bảy mỗi tuần. Kết quả xổ số đã được công bố tại trung tâm xổ số và giải thưởng cho người thắng cuộc. Số xổ số tiếp theo sẽ được xổ số vào ngày 6 tháng 2.

.

Nhãn: thành phố hồ chí minh xổ số kiến thiết, kết quả xổ số, trung tâm xổ số, giải nhất, giải thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, giá bán, thời gian, tiền thưởng, xổ số kế tiếp.\”

.