,Chỗ ngồi bị giới hạn

,Chỗ ngồi bị giới hạn

trực tuyến tại SAO không thể chọn chỗ ngồi?

Chỗ ngồi bị giới hạn

Để đảm bảo công bằng, các hãng hàng không sẽ dành một số chỗ nhất định để đăng ký tại sân bay. Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng tất cả hành khách đều có cơ hội công bằng để chọn chỗ ngồi mà họ muốn.

Hiệu quả hoạt động

Cho phép tất cả hành khách chọn chỗ ngồi trong khi trực tuyến có thể dẫn đến trì hoãn và hỗn loạn. Trong khi kiểm tra tại sân bay, các hãng hàng không có thể quản lý việc phân bổ chỗ ngồi hiệu quả hơn để đảm bảo chuyến bay cất cánh đúng giờ.

Xem xét an toàn 3

Trong một số trường hợp, các hãng hàng không cần hạn chế lựa chọn chỗ ngồi vì lý do an ninh. Ví dụ, một chỗ ngồi gần lối ra khẩn cấp có thể cần được chỉ định cho hành khách hoặc phi hành đoàn có nhu cầu đặc biệt.

Hành khách có nhu cầu đặc biệt ưu tiên

Các hãng hàng không ưu tiên lựa chọn chỗ ngồi cho hành khách có nhu cầu đặc biệt, chẳng hạn như hành khách tàn tật hoặc hành khách chở trẻ em. Những hành khách này có thể cần một số ghế cụ thể, chẳng hạn như chỗ gần vệ sinh hoặc có nhiều chỗ cho chân hơn.

Mặc dù hầu hết các hãng hàng không không cung cấp dịch vụ chọn chỗ ngồi khi trực tuyến, nhưng có một số ngoại lệ. Thí dụ, một số hãng hàng không có thể cung cấp dịch vụ chọn chỗ cho các thành viên cao cấp hoặc những hành khách đặt vé cao cấp. Các hãng hàng không khác có thể tính thêm lệ phí cho phép hành khách chọn chỗ ngồi khi đang trực tuyến.

Các hãng hàng không thường không cung cấp các dịch vụ chọn chỗ ngồi khi giá trị trực tuyến là để đảm bảo sự phân phối công bằng chỗ ngồi, hiệu quả hoạt động, sự quan tâm đến an toàn và nhu cầu đặc biệt ưu tiên hành khách và các lý do khác.