Phúc lợi xã hội xổ số trực tuyến, phúc lợi xã hội xổ số có thể trao đổi các giải thưởng trực tuyến?

Phúc lợi xã hội xổ số trực tuyến, phúc lợi xã hội xổ số có thể trao đổi các giải thưởng trực tuyến?

phúc lợi xã hội xổ số có thể trao đổi các giải thưởng trực tuyến?

cách trao đổi giải thưởng trên mạng

Trò xổ số phúc lợi xã hội hiện nay không cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Trao đổi giải thưởng chủ yếu là như sau:

Cửa hàng vật lý: mang theo xổ số xổ số và giấy tờ nhận dạng hợp lệ cho các cửa hàng xổ số phúc lợi xã hội được chỉ định.

Giải thưởng ngân hàng được chỉ định: một số ngân hàng được chỉ định để cung cấp lợi ích cho các hoạt động xổ số xổ số, có thể mang theo chiến thắng xổ số xổ số và thẻ id hợp lệ để trao đổi các giải thưởng ngân hàng.

Trung tâm may mắn của tỉnh: số lượng lớn chiến thắng xổ số xổ số, bạn cần phải đi đến trung tâm may mắn của tỉnh, và cung cấp các tài liệu liên quan.

Thời gian trao đổi

Hiệu lực của vé số phúc lợi xã hội là 60 ngày kể từ ngày khai trương. Thắng xổ số sẽ bị hủy bỏ.

Lưu ý

Khi trao đổi giải thưởng cần phải hiển thị id hợp lệ của tôi.

Xổ số xổ số nên được giữ an toàn.

Trước khi thi đấu, hãy xác nhận số trúng số phù hợp với số xổ số.

Sau khi trao giải, xổ số sẽ được thu hồi và hủy bỏ.